Voorwaarden 2023

Algemene dekvoorwaarden.

-Kopie van het stamboekbewijs bij de eerste dekking inleveren.

-Het dekseizoen eindigt op 15 Augustus 2023.

-Via hengstenstation “de radstake” zijn alle S.W.S. hengsten beschikbaar.

-Dekclausule mogelijk bij meerdere merrie’s.

-De dekgelden zijn exclusief BTW, verzend en administratiekosten.

-Bij gust blijven van uw merrie dient u uiterlijk voor 01-10-2023 een dierenartsverklaring in te leveren. Bij gust blijven van uw merrie van eigen hengsten is het dekgeld €300,00 excl BTW, verzend en administratiekosten.

-Bij gebruik van S.W.S hengsten van andere stations berekenen wij de verzendkosten door aan de eigenaar van de merrie!

-Indien het sperma verstuurd dient te worden naar een dierenartspraktijk, particulier adres of indien het diepvriessperma betreft zullen de daadwerkelijke gemaakte kosten per keer in rekening worden gebracht. Voor S.W.S hengsten en buitenlandse hengsten worden de verzendkosten doorberekend.

-NVWA kosten voor verzendingen naar het buitenland worden in zijn geheel doorberekend aan de merriehouder.

-Bij verblijf van de merrie op ons station wordt u verzocht het paspoort achter te laten, deze wordt weer aan u meegegeven zodra de merrie naar huis kan. Bij niet achterlaten van het paspoort is het risico en de bijkomende kosten van een boete voor de merriehouder, dit zijn de regels van de NVWA.

-Stalgeld bedraagt € 12,50  excl BTW per dag voor een merrie met veulen en €10,00 excl BTW per dag voor een merrie zonder veulen. Tijdens de cyclus. Bij afhalen gaarne stalgeld contant betalen.

-Door het bestellen en ontvangen van het sperma, heeft de merriehouder kennis genomen van onze dek en betalingsvoorwaarden en verklaart zich akkoord met deze voorwaarden.

 

Aansprakelijkheid:

-Hengstenstation “de Radstake” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte of letsel aan mensen, dieren, vervoersmiddelen of anderszins.

-De algemene dekvoorwaarden zijn gedoponeerd bij de Bond van Hengstenhouders.(www.bvhh.nl)

-Merrie’s verblijven en worden geïnsemineerd voor rekening en risico van de merrie eigenaar.

 

Diepvriessperma:

-Hengstenstation “de Radstake” verkoopt geen losse rietjes, alleen drachtigheid per merrie.

-Voor inseminaties met zelfgeleverde rietjes en/of vers sperma van Buitenlandse hengsten word een inseminatie vergoeding berekend.

-Niet gebruikte rietjes blijven ten allen tijde eigendom van hengstenstation “de Radstake”

 

Embryo-transplantatie en ICSI:

-Bij de eerste bestelling aangeven of het bestelde sperma gebruikt wordt voor K.I., embryospoeling of voor ICSI.

-Bij embryo transplantatie is er dekgeld verschuldigd per embryo.

-Indien de transplantatie van het embryo/ICSI niet succesvol is verlopen, geldt de gustregeling.

 

Veterinaire begeleiding:

-De merriebegeleiding wordt op ons station verzorgd door Dierenkliniek Zeddam.

-Kosten worden in rekening gebracht door Dierenkliniek Zeddam aan de merriehouder.

-Opvoelen en scannen als u werkt met vers sperma, éénmalig €150,00excl BTW.

-Opvoelen en scannen met diepvriessperma éénmalig €190,00 excl BTW. 

-De merriebegeleiding geldt alleen voor de gynaecologische begeleiding (opvoelen en scannen). Extra veterinaire kosten , zoals injecties, bacteriologisch onderzoek, spoelen, antibioticabehandelingen en/of operaties worden door Dierenkliniek Zeddam in rekening gebracht bij de merriehouder.

 

Sperma kan dagelijks worden besteld tot 09:30. Buitenlandse hengsten voor 08:30.

Tangelo graag voor 08:30 ivm buitenlandse aanvragen.

 

Zijn er klachten, problemen of vragen, neemt u dan contact met ons op.

Druk en zetfouten voorbehouden.